Kontakt:

Wąpielsk I 114

87-337 Wąpielsk

Tel:

  •  56 493 83 24
  • 516031736

E-mail: 

Jesteśmy na

Opiekun biblioteki: dr Andrzej Graczkowski

Biblioteka jest czynna:

środa     (godz. 07:30 – 11:30)

czwartek  (godz. 07:30 – 12:30). 

Pomieszczenie biblioteki składa się z dwóch sal: „magazynu” zbiorów i czytelni.

 

Zbiory biblioteczne zawierają zróżnicowany zasób materiałów – księgozbiór podręczny, wydawnictwa popularnonaukowe, lektury, beletrystyka oraz zestaw czasopism i gazetek o tematyce obejmującej rozmaite dziedziny życia.


W czytelni funkcjonuje tzw. kącik czytelniczy. Zapewnia on korzystanie z zasobów księgozbioru podręcznego „na miejscu”, służy odbywaniu kwerend, czyli wyszukiwaniu informacji na wybrany temat. Sprzyja też organizowaniu wystawek tematycznych zachęcających do czytelnictwa, promujących określonego autora lub problematykę. Podczas przerw uczniowie mają tutaj możliwość przeglądania wybranych egzemplarzy książek, czasopism, komiksów, gazetek szkolnych.

Czytelnia jest również zaopatrzona w ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.  Centrum pomaga uczniom w wyszukiwaniu informacji na określony temat (jako praca domowa lub poszerzenie wiedzy zdobytej podczas lekcji) oraz zachęca do korzystania ze zbiorów multimedialnych i zasobów internetowych w celach edukacyjnych.

 

W bibliotece są dostępne archiwalne i bieżące numery gazetki szkolnej„Promyk” – w wersji papierowej i elektronicznej.