Kontakt:

Wąpielsk I 114

87-337 Wąpielsk

Tel:

  •  56 493 83 24
  • 516031736

E-mail: 

Jesteśmy na

Rok szkolny 2018/2019

IV MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2019.

Lekcja historii.

ZAJĘCIA WOAK TORUŃ

KONKURS PIOSENKI Z OKAZJI DNIA KOBIET

Udział uczniów kl V w zajęciach

w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu.

Walentynki

Akcja społeczna "Dobrze Cię widzieć"

Wycieczka do Torunia:

- Jump Arena

- Cinema City  film "O psie który wrócił do domu"

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Podsumowanie I semestru roku szkolnego 2018/2019:

Wręczenie nagród za najwyższe wyniki w nauce i 100% frekwencję.

KOĘDNICY

WIGILIE KLASOWE

Jasełka 2018

 

Konkurs na najładniejszą zakładkę do książki

 

Szkolny Klub Czytelniczy Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku włączył się w rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i zorganizował konkurs na najładniejszą zakładkę do książki.

 

20 grudnia rozstrzygnięto szkolny konkurs na najładniejszą zakładkę. Celem tego konkursu było nie tylko pobudzenie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci, ale i rozbudzenie świadomości poszanowania książek. Zadaniem uczestników tego konkursu było wykonanie zakładki do książki, która nawiązywałaby do przeczytanej lektury. Praca mogła być wykonana dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane. Można było użyć wybranych płaskich materiałów, które nie brudzą i nie niszczą książek. Kształt pracy dowolny. Każdy uczestnik mógł dostarczyć tylko jedną indywidualnie wykonaną zakładkę.

Na konkurs wpłynęło 40 prac. Przy ocenie zakładek członkowie Szkolnego Klubu Czytelniczego brali pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów, oryginalność oraz estetykę i funkcjonalność zakładki. Praca musiała również nawiązywać do przeczytanej lektury. W młodszej kategorii wiekowej nagrodzono: Oliwię Guzowską, Zuzannę Śliwińską oraz Szymona Grządzielewskiego. W starszej kategorii wiekowej nagrody książkowe trafiły do rąk: Anny Jankowskiej, Karoliny Meler i Miłosza Karwaszewskiego. Wszyscy uczestnicy tego konkursu otrzymali słodki upominek.

11 grudnia klasy II, III i IV pojechały na wycieczkę do Szafarni i Golubia- Dobrzynia. W Szafarni mieliśmy okazję poznać bliżej sylwetkę najsłynniejszego, polskiego kompozytora Fryderyka Chopina. W Ośrodku Chopinowskim wysłuchaliśmy pięknego koncertu fortepianowego oraz obejrzeliśmy eksponaty tam zgromadzone. Mogliśmy również pośpiewać piosenkę, którą nauczyła nas pani przewodnik. W Golubiu- Dobrzyniu zwiedziliśmy zamek, obejrzeliśmy jego lochy, komnaty oraz końskie schody, które były dla nas świetną atrakcją. Poznaliśmy legendę o duchu Anny Wazówny oraz zobaczyliśmy tajemne przejście za obrazem, z którego ten duch wychodzi. Niesprzyjająca pogoda nie popsuła nam humorów, a wycieczka dostarczyła wielu niezapomnianych wrażeń.

Szkolne Koło Wolontariatu zorganizowało akcję czytania dla najmłodszych. Wolontariusze z klas VI i V co miesiąc odwiedzali dzieci z oddziału „0” w naszej szkole i czytali im bajki. W grudniu odbyło się „Mikołajkowe czytanie”. Zerówiaki posłuchały opowiadania o Mikołaju, a następnie pokolorowały tematyczne obrazki. Najmłodsze dzieci naszej szkoły bardzo lubią odwiedziny starszych kolegów i chętnie słuchają czytane przez nich książki.

Nowe książki w bibliotece

 

Do szkolnej biblioteki dotarły już nowe książki. Zakupy książkowe były możliwe dzięki przystąpieniu szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa -Priorytet 3. Ten program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości czytelniczych. Głównym założeniem programu jest wzrost zainteresowań czytelniczych u uczniów oraz skojarzenie czytania z przyjemnością. Wkrótce w naszej szkole rozpoczną się dodatkowe działania w kierunku popularyzowania wśród uczniów czytelnictwa z wykorzystaniem atrakcyjnych form, pobudzających dzieci i młodzież do twórczej aktywności.

Działaj lokalnie w Wąpielsku

W piątek (21 września) uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku uczestniczyli w pozalekcyjnych warsztatach sportowo-rekreacyjnych, które prowadził Paweł Wiśniewski. Z kolei najmłodsze dzieci mogły wziąć udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez panią Lenę Kulawiak. Te warsztaty to elementy trwającego od sierpnia do października projektu „Kiermasz szans”.

Autorami tego projektu są członkowie grupy nieformalnej z Wąpielska w składzie: Lena Kulawiak, Dariusz Więczkowski i Anna Rempuszewska, którym w konkursie „Działaj lokalnie 2018” przyznano dotację w wysokości 2 tys. zł. Pieniądze są przeznaczone na realizację trwającego 3 miesiące projektu „Kiermasz szans”. W ramach projektu dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Wąpielsku mają możliwość uczestniczenia w różnych pozalekcyjnych zajęciach. Są to: warsztaty taneczne, plastyczne, szachowe i gier planszowych oraz sportowo-rekreacyjne.

Dotację w ramach konkursu „Działaj lokalnie 2018” otrzymały również aktywne Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wąpielsku – Małgorzata Murawska, Krystyna Listkowska i Wanda Wawrowska. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na przygotowanie tematycznej wystawki oraz wydanie broszury „Ludzie niepodległości okolic Wąpielska”, której autorem będzie p. Zbigniew Żuchowski.

Kolejna dotacja trafiła do OSP Wąpielsk, która postanowiła wyedukować mieszkańców gminy w udzielaniu pierwszej pomocy. Dzięki otrzymanej dotacji aktywni strażacy zakupili fantomy, na których mieszkańcy podczas gminnych uroczystości mogą nabyć  umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Wiele osób pierwszy raz miało kontakt z profesjonalnym fantomem. Zakupiony sprzęt będzie służył druhom z jednostki w doskonaleniu ich umiejętności oraz w dalszym edukowaniu mieszkańców.

 

Tekst i foto: nadesłane

Plastikowe nakrętki można przekazać do Szkoły Podstawowej  w Wąpielsku.